В 1Yocto създадохме RTK абонаментни планове, които дават възможност на всички потребители на GNSS RTK услуги да имат избор от най-оптималните разходи за своите нужди

Неограничен достъп

Подходящ RTK абонамент за големи обекти с висока интензивност на измерванията. Абонамента се предлага с продължителност 1, 3, 6 и 12 месеца.

Предплатен достъп

Подходящ RTK абонамент за съвкупност от малки обекти с голяма продължителност и средна интензивност на измерванията. Абонаментът се предлага с 10, 30 и 60 часа.

АГРО RTK

Специален абонаментен RTK план подходящ за потребители от сектор земеделие с продължителност от 1 или 12 месеца.

За условия на предлаганите услуги, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Продажби:
+359 877 090 449
Николай Нестеров

Техническа помощ:
+359 897 955 513
Живко Желязков

 

office@1Yocto.bg
бул. Андрей Ляпчев №51,

ж.к. Младост 1

България, 1784 София

Бизнес център ЕВРОМАРКЕТ

Свържете се с нас
1Yocto Българската RTK мрежа