1Yocto

Българската RTK мрежа за прецизно позициониране

 

1Yocto

Българската RTK мрежа за прецизно позициониране
 

1Yocto e сертифицирана от Агенцията по геодезия, картография и кадастър национална система за прецизна сателитна навигация в реално време (GNSS RTK) в България.

1Yocto предлага услуги за прецизно GNSS RTK позициониране чрез използване на мобилно устройство, което получава поправки в координатите си в реално време от базова станция в реално време на територията на България. Мрежата се състои от 42 наземни приемници от последно поколение за работа с всички популярни и глобални сателитни навигационни системи като GPS, Glonass, BeiDou и Galileo.

Допълнителното прецизиране на географски координати е изключително важно в областта на геодезията, строителството, добива на полезни изкопаеми и модерното селско стопанство.

1Yocto предлага достъп до системата на абонаментен принцип като можете да използвате всички съществуващи GNSS приемници за високопрецизно позициониране.

Геодезия

Кадастър и регулация

Земеделие

Строителство и архитектура

Машинна автоматизация

Транспорт и логистика

Минно дело

Околна среда и природа

Продажби:
+359 877 090 449
Николай Нестеров

Техническа помощ:
+359 897 955 513
Живко Желязков

 

office@1Yocto.bg
бул. Андрей Ляпчев №51,

ж.к. Младост 1

България, 1784 София

Бизнес център ЕВРОМАРКЕТ

Свържете се с нас
1Yocto Българската RTK мрежа